Help

Het Boek

1 Een gebed van David. Luister toch, HERE, want ik vraag Uw oordeel over een eerlijke zaak. Schenk mij Uw aandacht en luister naar mijn smeekgebed. Ik kom bij U met een volkomen eerlijk hart en spreek oprecht tot U.
2 Spreek Uw oordeel over mij uit, want U weet wat goed en rechtvaardig is.
3 Beoordeel mijn geweten; U kunt dat zelfs 's nachts doen. Test mij maar. U zult niets verkeerds bij mij vinden, waar ik ook over spreek.
4 Zoals U mij hebt geleerd, ben ik ook nooit op pad gegaan met zondaars. Daarvoor heb ik gewaakt.
5 Integendeel, ik heb alleen Uw weg betreden en daarop liep ik met vaste tred.
6 Maar nu roep ik naar U, juist naar U, mijn God, omdat ik weet dat U mij zult antwoorden. Luister alstublieft!
7 Laat ook nu blijken hoe genadig en liefdevol U bent. Want U bevrijdt de mensen die bij U schuilen.
8 Bescherm mij zoals een vader zijn geliefd kind beschermt. Laat ik mij in Uw schaduw mogen verbergen.
9 Want de ongelovigen willen mij de baas worden en mijn aartsvijanden dreigen mij in te sluiten.
10 De stem van hun geweten leggen zij het zwijgen op en het lijkt of zij mij vriendelijk benaderen.
11 Zij zijn overal om mij heen, waar ik ook ben. Hun enige bedoeling is mij te vernietigen.
12 Mijn vijand lijkt op een leeuw, klaar om zijn prooi te bespringen. Of op een leeuwewelp, diep weggedoken in een schuilplaats.
13 Gaat U hem tegemoet, HERE, en sla hem neer. Red mijn leven door Uw zwaard.
14 Sla hem met Uw eigen hand, HERE. Het zijn mannen van deze wereld, die buiten dit leven niets meer verwachten. Geef hun maar wat goed voor hen is. Laat zelfs hun nageslacht er nog maar last van hebben.
15 Ik wil rechtvaardig blijven en U altijd kunnen aanzien. 's Morgens wil ik, denkend aan Uw goddelijke heerlijkheid, blij en dankbaar wakker worden.
© 2018 ERF Medien