Help

Het Boek

1 Prijs de HERE! Loof God in Zijn heilige hemel; prijs Hem om de machtige hemel die Hij maakte.
2 Prijs Hem om de geweldige dingen die Hij heeft gedaan. Prijs Hem omdat Hij zo geweldig groot is!
3 Prijs Hem met het schallen van de trompetten; prijs Hem met de harp en citer.
4 Prijs Hem met reidans en tamboerijnen. Prijs Hem met fluiten en snaarinstrumenten.
5 Prijs Hem met klinkende cimbalen; prijs Hem met schallende cimbaalslagen.
6 Laat alles wat adem heeft, de HERE prijzen! Prijs de HERE!
© 2018 ERF Medien