NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Prijs de HERE! Geef eer aan de HERE in de hemel; prijs Zijn naam die hoog verheven is.
2 Prijs Hem, engelen! Prijs Hem, hemelse legers!
3 Prijs Hem, zon en maan! Prijs Hem, alle sterren, die zoveel licht geven!
4 Prijs Hem, alle hemelen en al het water dat de hemel omspant!
5 Laat alles de naam van de HERE prijzen! Want op Zijn bevel werd alles gemaakt.
6 Hij heeft alles vastgesteld voor altijd. Hij gaf aan alles een wetmatigheid, die geen ervan overtreedt.
7 Prijs de HERE op aarde! Prijs Hem, alle grote dieren in de zee en alle diepe zeebodems!
8 Prijs Hem, vuur en hagel, sneeuw en mist; en ook u, stormen, die Zijn woord uitvoeren!
9 Prijs Hem, bergen en heuvels, boomgaarden en cederbomen!
10 Prijs Hem, wilde dieren en het vee, kruipende dieren en vogels!
11 Prijs Hem, alle koningen op aarde en alle volken! Prijs Hem, alle heersers en machthebbers op aarde!
12 Prijs Hem, jonge mannen en meisjes; jonge en oude mensen samen!
13 Laat iedereen de naam van de HERE prijzen! Want alleen Zijn naam is waard geprezen te worden. Zijn macht en heerlijkheid strekken zich uit over hemel en aarde.
14 Want Hij heeft Zijn volk een hoge positie gegeven: Ieder die Hem liefheeft, kan Hem prijzen. Alle Israëlieten, het volk dat Hij dicht nabij blijft. Prijs de HERE!
© 2019 ERF Medien