Help

Het Boek

1 Prijs de HERE! Het is goed psalmen te zingen voor onze God. Ja, dat klinkt mooi en een loflied komt Hem ook toe.
2 De HERE bouwt Jeruzalem weer op en brengt de ballingen terug naar Israël.
3 Mensen met een gebroken hart vinden bij Hem genezing; Hij heelt alle wonden.
4 Hij weet precies hoeveel sterren aan de hemel staan; Hij kent ze zelfs bij hun naam.
5 Onze Here is een grote God en Zijn kracht is geweldig groot. Zijn kennis strekt zich onmetelijk ver uit.
6 De HERE bemoedigt wie zich bescheiden opstellen, maar de goddelozen zet Hij te schande.
7 Zing een loflied voor de HERE en begeleid de psalmen die u voor God zingt, met een citer.
8 Want Hij laat de wolken langs de hemel drijven en regen op aarde neerdalen. Hij laat op de bergen het jonge gras uitlopen.
9 Hij zorgt voor het voer voor onze dieren; zelfs voor de jonge raven, die roepen in het nest.
10 Hij hecht geen waarde aan sterke paarden of de kracht van een man.
11 De HERE hecht er waarde aan dat mensen ontzag voor Hem hebben en vertrouwen op Zijn goedheid en liefde.
12 Jeruzalem, beroem u op de HERE! Berg Sion, prijs uw God!
13 Hij zorgt er immers voor dat uw poorten goed vergrendeld zijn. Hij zegent de kinderen in uw stad.
14 Hij geeft vrede in het land en zorgt voor rijke oogsten.
15 Hij stuurt Zijn bevelen de aarde rond en Zijn woord gaat met grote snelheid.
16 De sneeuw ligt als wol op de aarde en rijp ligt als gestrooide as op de gewassen.
17 De ijzel valt in stukken op de grond. Als Hij de kou stuurt, kan niemand zich redden.
18 Maar als God Zijn woord stuurt, smelt alles weg. Als Hij de wind laat waaien, stroomt het water weer.
19 Hij heeft Jakob Zijn woord gegeven en het volk van Israël kreeg van Hem wetten en leefregels.
20 Met geen ander volk heeft Hij dat gedaan. Daarom kennen zij Zijn geboden niet. Prijs de HERE!
© 2018 ERF Medien