Help

Het Boek

1 Een psalm van David. HERE, luister naar mijn bidden; hoor toch hoe ik smeek. U bent trouw en rechtvaardig, antwoord mij dan ook.
2 Oordeel Uw dienaar niet, want geen mens is in Uw ogen rechtvaardig.
3 Mijn vijand achtervolgt mij. Hij wil mij doden en mij het dodenrijk injagen, de duisternis in.
4 Ik weet mij geen raad meer en ben zo verschrikkelijk bang.
5 Ik denk aan vroeger en aan wat U toen allemaal deed. Alles wat U hebt gedaan en gemaakt, trekt aan mijn geestesoog voorbij.
6 Ik strek mijn handen naar U uit. Ik verlang naar U zoals droog land naar water verlangt.
7 Geef mij snel antwoord, HERE, want ik houd het niet meer uit. Verberg U niet voor mij, want dan kan ik beter sterven.
8 Laat mij 's morgens vroeg al Uw goedheid en liefde ervaren. Ik vertrouw U volkomen. Laat mij weten welke weg ik moet inslaan. Alles in mij richt zich op U.
9 HERE, bevrijd mij van mijn tegenstanders; ik vlucht naar U.
10 Leer mij te doen wat U van mij vraagt. U bent mijn God, de goedheid Zelf. Uw Geest leidt mij op een effen weg.
11 HERE, laat mij leven terwille van Uw naam. U bent rechtvaardig. Haal mij uit deze ellende en moeilijkheden.
12 Betoon Uw goedheid en liefde en vernietig mijn tegenstanders. Ik ben Uw dienaar. Slaat U ieder neer die mij naar het leven staat.
© 2018 ERF Medien