NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Een psalm van David voor de koordirigent. HERE, U ziet alles van mij; U kent mij helemaal zoals ik ben.
2 U weet het als ik zit en als ik weer opsta; vanuit de hemel weet U wat ik denk.
3 U ziet waar ik heen ga en weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor U bekend.
4 Elk woord dat ik uitspreek kent U al, HERE.
5 U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij.
6 Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog.
7 Hoe zou ik mij kunnen verbergen voor Uw Geest; waar zou ik naar toe moeten om U te ontvluchten?
8 Als ik naar de hemel ging, zag ik U daar. Als ik neerdaalde in het dodenrijk, zou ik U ook daar ontmoeten.
9 Zelfs als ik vleugels had en ging wonen aan de andere kant van de zee,
10 zou ik U daar ontmoeten. U zou mij vasthouden en Uw rechterhand zou mij stevig leiden.
11 Stel dat ik zei dat de duisternis op mij kon vallen, dan zou het nog licht om mij heen zijn.
12 Ook de duisternis kan niets voor U verbergen. Voor U is de nacht net zo licht als de dag en duisternis betekent niets voor U.
13 U hebt mij immers in de buik van mijn moeder gemaakt? Mijn hele lichaam werd door U geweven.
14 Ik prijs U, omdat U mij zo prachtig hebt gemaakt. Alles wat U doet, is wonderbaarlijk. Alles in mij getuigt daarvan.
15 U zag elk van mijn botten, terwijl zij in het verborgene werden gemaakt.
16 U zag mij al toen ogen mij nog niet konden zien. Elke dag van mijn leven stond toen al in Uw boek opgeschreven.
17 Wat betekenen Uw gedachten veel voor mij, mijn God. Zij zijn ontelbaar.
18 Zelfs als ik zou proberen ze te tellen, blijken het er nog meer te zijn dan de zandkorrels. Ik ben voortdurend in Uw nabijheid.
19 Mijn God, wilt U Uw tegenstanders doden? Moordenaars, blijf uit mijn buurt!
20 Zij zeggen boosaardige dingen tegen U en gebruiken Uw naam voor hun leugens. Zij zijn Uw vijanden.
21 Ik moet immers wel de mensen haten, die U haten, HERE? Ik heb een diepe afkeer van mensen die tegen U in opstand komen.
22 Ik voel een diepe haat tegen hen en beschouw hen als mijn eigen vijanden.
23 God, houdt U mij in het oog en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat in mij omgaat.
24 Let op of ik soms de verkeerde weg opga. Leid mij op Uw weg, die naar Uw eeuwigheid voert.
© 2019 ERF Medien