Help

Het Boek

1 Een bedevaartslied. Ik zit zo diep in de put, HERE, en ik roep naar U.
2 Luister naar mij, Here. Laten Uw oren naar mij luisteren.
3 HERE, als U al onze zonden blijft onthouden, kunnen wij immers niet blijven leven?
4 Maar ik weet dat U vergeeft, zodat iedereen ontzag voor U zal hebben.
5 Ik verwacht alles van de HERE. Ik ken Zijn woord en heb er alle vertrouwen in.
6 Ik zie uit naar de Here. Ik zie naar Hem uit met nog meer verlangen dan de nachtwachter uitkijkt naar de nieuwe morgen.
7 Laten de Israëlieten al hun vertrouwen op de HERE stellen, want de HERE is rijk aan goedheid en liefde. Hij zorgt voor de bevrijding.
8 Hij zal het volk Israël bevrijden van al zijn zonden.
© 2019 ERF Medien