Help

Het Boek

1 Een bedevaartslied. Laat Israël het volgende zeggen: Sinds de tijd dat ons volk ontstond, hebben wij onderdrukking te verduren gehad.
2 Van oudsher hebben zij ons in moeilijkheden gebracht, maar zij hebben ons niet overwonnen.
3 Zij hebben ons onderdrukt en zelfs gemarteld.
4 Maar de HERE, Die rechtvaardig oordeelt, heeft de touwen waarmee de ongelovigen ons hadden vastgebonden doorgesneden.
5 Alle volken die Jeruzalem haten, zullen te kijk worden gezet en wegvluchten.
6 Zij lijken op gras, dat op de daken groeit en al is verdord voor het wordt uitgetrokken.
7 Het kan zelfs niet meer als hooi dienen.
8 Voor zulke mensen geldt niet de zegenwens: Ik bid dat de HERE u zegent. Ook niet: Wij zegenen u in de naam van de HERE.
© 2019 ERF Medien