Help

Het Boek

1 Een bedevaartslied van David. Laat Israël het volgende zeggen: Was de HERE niet steeds bij ons?
2 Was de HERE niet steeds bij ons, toen wij werden aangevallen door vreemde mensen?
3 Zij hadden ons wel levend kunnen verslinden, toen zij in hun woede op ons afkwamen.
4 Wij hadden kunnen verdrinken in een woeste rivier.
5 Het kolkende water had zich dan boven ons gesloten.
6 Maar prijs de HERE! Hij liet dat niet toe. Dank zij Hem kregen zij ons niet te pakken.
7 Wij ontkwamen, zoals een vogel wegglipt uit het net van de vogelvanger. De valstrik is kapot en wij zijn ontsnapt.
8 Wij vinden hulp bij de naam van de HERE. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.
© 2018 ERF Medien