Help

Het Boek

1 Een bedevaartslied. Ik kijk omhoog naar mijn God, Die in de hemel woont.
2 Zoals knechten wachten op het bevel van hun meester en een dienstmeisje wacht op het teken van haar meesteres, richten wij onze ogen op de HERE, onze God, en verwachten van Hem genade.
3 Geeft U ons genade, HERE, en helpt U ons. Want wij hebben al te veel minachting ontmoet.
4 Wij werden overladen met spot van ongelovigen en trotse mensen hebben ons verachtelijk bejegend. Meer kunnen wij niet verdragen.
© 2019 ERF Medien