Help

Het Boek

1 Een bedevaartslied van David. Wat was ik blij toen men mij voorstelde samen naar het huis van de HERE te gaan.
2 Jeruzalem, wij staan in uw poorten.
3 Jeruzalem is een goed gebouwde stad,
4 waar de stammen van het volk naar toe gaan. Alle stammen die bij de HERE horen. Het is een voorschrift voor het volk de HERE te prijzen.
5 Want in Jeruzalem wordt rechtgesproken en het huis van David is er gevestigd.
6 Bid voor de vrede van Jeruzalem; dat ieder die van de stad houdt, rust mag ervaren.
7 Laat er vrede heersen binnen de muren en rust in elke stadswijk.
8 Terwille van mijn broers en vrienden zeg ik tot de stad: Laat er vrede in u zijn.
9 En terwille van het huis van onze HERE God zal ik het goede zoeken voor de stad Jeruzalem.
© 2018 ERF Medien