Help

Het Boek

1 Een psalm van David voor de koordirigent. Te zingen op de wijs van 'De Achtste'.
2  HERE, help ons! Gelovigen zijn er niet meer te vinden. Het begrip 'trouw' zegt de mensen niets meer.
3  Men is oneerlijk tegen elkaar, spreekt met dubbele tong en bedriegt de ander.
4  Vernietig dat soort mensen maar, HERE, ieder die zo handelt;
5  al die mensen die zeggen: "Ik praat me overal uit; laat mij het maar zeggen (-) wie doet me wat?"
6  De HERE zegt: "Terwille van de onderdrukten en het hulpgeroep van de armen ga Ik nu optreden. Ieder die naar Mij uitziet, zal Ik in veiligheid brengen."
7  Het woord van de HERE is betrouwbaar; zo puur als zevenmaal gezuiverd zilver.
8  Ik weet, HERE, dat U Uw woord altijd nakomt en dat U ons zult beschermen tegen deze onbetrouwbare mensen.
9  De ongelovigen schijnen de overhand te hebben en het lijkt wel of alle mensen God ongehoorzaam zijn.
© 2018 ERF Medien