Help

Het Boek

1 Toen het volk Israël wegtrok uit Egypte en het volk verliet dat een vreemde taal sprak,
2 koos God het gebied van Juda uit als Zijn heilige woonplaats; het land Israël was Zijn gebied.
3 De Schelfzee zag het volk komen en week uiteen om het door te laten. Hetzelfde gebeurde met de Jordaan: Ook die stremde haar water en bood een doorgang.
4 De bergen leken op springende schapen en de heuvels op dartelende lammetjes.
5 Waarom week de Schelfzee uiteen? Waarom bood de Jordaan een doorgang?
6 Waarom leken de bergen op springende schapen en de heuvels op lammetjes?
7 Laat de hele aarde beven als de Here komt; beven wanneer de God van Jakob Zijn gezicht laat zien.
8 Want Hij veranderde de rots in een waterbron en droge, dorre stenen gaven water.
© 2019 ERF Medien