Help

Het Boek

1 Prijs de HERE! Dienaars van de HERE, loof en prijs Zijn naam!
2 Laat de naam van de HERE worden geprezen en geëerd, nu en tot in eeuwigheid.
3 Over de hele aarde moet de naam van de HERE worden geprezen.
4 De HERE staat boven alle mensen en volken. Hoog boven de hemelen troont Zijn heerlijkheid.
5 Is iemand te vergelijken met de HERE? Met onze God, Die zo onmeetbaar hoog woont?
6 Met onze God, Die zo heel laag moet neerzien om te zien wat in de hemel en op aarde gebeurt?
7 Hij helpt kleine mensen opstaan uit het stof en armen tilt Hij op uit de modder.
8 Hij laat hen zitten bij de vooraanstaanden uit het volk.
9 Onvruchtbare vrouwen verandert Hij in gelukkige moeders. Prijs de HERE!
© 2019 ERF Medien