NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Een psalm van David. Met hart en ziel wil ik de HERE prijzen en Zijn heilige naam loven.
2 Mijn ziel, prijs de HERE en vergeet vooral nooit wat Hij allemaal voor goeds heeft gedaan.
3 Hij vergeeft mij al mijn zonden en geneest mij van elke ziekte.
4 Hij geeft mij het leven terug. Hij schenkt mij Zijn goedheid, trouw en liefdevolle medelijden.
5 Hij overstelpt mij met zegeningen en ik voel mij weer jong als vroeger.
6 De HERE helpt allen die verdrukt worden; Hij laat het recht voor hen zegevieren.
7 Aan Mozes vertelde Hij Zijn bedoelingen en het volk van Israël mocht Zijn grote daden zien.
8 De HERE is vol medelijden, vergeving en genade. Hij heeft geduld en Zijn goedheid en trouw zijn overvloedig.
9 Hij blijft niet altijd toornig op ons. Eens komt daar een einde aan.
10 Hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienen. Hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen.
11 Zo groot en machtig als de hemel boven de aarde verheven is, net zo groot en machtig zijn Zijn goedheid en trouw voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben.
12 Hij neemt onze zonden van ons af en doet ze zo ver weg dat wij het niet kunnen peilen. Eigenlijk net zo ver als het oosten van het westen verwijderd is.
13 Zoals een vader met liefde voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt de HERE voor wie ontzag voor Hem hebben.
14 Hij kent ons en weet dat wij beperkt zijn.
15 Het leven van de mens is maar kort; net als een bloem bloeit hij even,
16 maar als de wind erover blaast, is er niets meer over.
17 Maar de goedheid en trouw van de HERE zijn eeuwig en gelden voor wie eerbied en ontzag voor Hem hebben. Zijn rechtvaardigheid is voor hun nageslacht.
18 Voor wie Zijn wil doen en met zorg hun levensweg met Hem gaan.
19 De troon van de HERE staat in de hemel; Hij is Koning over alles.
20 Laten alle engelen de HERE loven en prijzen. Zij zijn sterke helden, die Zijn woord uitvoeren en luisteren naar Zijn stem.
21 Laten alle hemelse legers de HERE prijzen. Zij zijn de dienaren, die Zijn wil uitvoeren.
22 Laat alles wat de HERE heeft gemaakt Hem prijzen, overal waar Hij heerst. Met hart en ziel wil ik de HERE prijzen.
© 2019 ERF Medien