NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Een psalm van David. Ik wil een lied zingen over goedheid, liefde en rechtvaardigheid. Voor U, HERE, wil ik een psalm zingen.
2 Ik zorg ervoor dat ik zuiver leef. Komt U naar mij toe? Ik leef oprecht en eerlijk.
3 Ik denk niet aan onzuivere dingen. Ik haat de levenswandel van de zondaars. Daar houd ik mij verre van.
4 Iemand met een zondig hart moet ver van mij wegblijven en misdadigers wil ik niet kennen.
5 Wie stiekem kwaadspreekt over zijn kennissen, wil ik vernietigen. Wie hoogmoedig en trots is, kan ik niet verdragen.
6 Ik ben op zoek naar eerlijke mensen; die mogen bij mij wonen. Wie zuiver leeft, mag mij dienen.
7 Bedriegers mogen niet in mijn huis komen en leugenaars kan ik niet zien!
8 Elke dag opnieuw vernietig ik de ongelovigen in dit land en in Jeruzalem wil ik de zondaars uitroeien.
© 2019 ERF Medien