Help

Het Boek

1 Een psalm bij het lofoffer. Laat de hele aarde voor de HERE jubelen.
2 Laat de hele aarde de HERE met blijdschap dienen. Kom bij Hem en zing een loflied.
3 Bevestig dat u weet dat de HERE de enige God is. Hij heeft alles gemaakt, ook ons en wij zijn van Hem. Wij zijn Zijn volk en Hij zorgt voor ons.
4 Zing een loflied wanneer u de tempelpoort ingaat. Laat het in Zijn voorhof klinken en prijs Zijn naam.
5 De HERE is goed voor ons. Zijn goedheid reikt tot in de eeuwigheid. Hij blijft trouw aan alle generaties.
© 2019 ERF Medien