Help

Het Boek

1 Een goede reputatie is beter dan het duurste parfum. De dag waarop iemand sterft, is beter dan de dag van zijn geboorte.
2 Het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen dan aan feesten. Want ook u zult eens sterven en het is goed daaraan te denken nu u er nog de tijd voor hebt.
3 Verdriet is beter dan blijdschap, want het verdriet heeft een zuiverende werking op ons.
4 Ja, een wijs mens denkt vaak aan de dood, terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de vraag hoe hij dit moment het prettigste kan doorbrengen.
5 Het is beter kritiek te krijgen van een wijs man dan lof te ontvangen van een dwaas.
6 Want het compliment van een dwaas is net zo snel verdwenen als een stuk papier in het vuur en het is dom daarvan onder de indruk te raken.
7 De wijze man wordt een dwaas als hij zich laat omkopen; het ondermijnt zijn inzicht.
8 Iets afmaken is beter dan met iets beginnen. Geduld is beter dan trots.
9 Wees niet te snel geërgerd, dat staat gelijk aan dwaasheid.
10 Verlang niet naar 'die goede oude tijd', want u weet niet of hij werkelijk beter was dan de tegenwoordige tijd.
11 Wijsheid en bezit zijn goede zaken in het leven.
12 Zowel met wijsheid als met geld kunt u veel bereiken, maar wijsheid stelt u in staat in leven te blijven.
13 Kijk eens hoe God te werk gaat en hoe de gebeurtenissen dan precies in elkaar grijpen. Probeer daarom Zijn werk niet te veranderen.
14 Geniet van de voorspoed zoveel u kunt en als er moeilijker tijden aanbreken, bedenk dan dat God zowel het een als het ander geeft. Wij weten niet hoe de toekomst zal zijn.
15 In dit vluchtige leven heb ik alles gezien wat er te zien valt, ook het feit dat goede mensen jong sterven en sommige slechte mensen heel oud worden.
16 Wees daarom niet te goed en niet te wijs. Waarom zou u zichzelf vernietigen?
17 Aan de andere kant moet u ook niet al te slecht zijn, wees geen dwaas. Waarom zou u sterven voor het uw tijd is?
18 Wie echter ontzag voor God koestert, kan Zijn zegen tegemoet zien.
19 Een wijs man is sterker dan de bestuurders van tien grote steden.
20 Nergens op aarde is een mens te vinden, die altijd het goede doet en nooit zondigt.
21 Luister geen gesprekken af. U zou wel eens kunnen horen dat uw dienaar u verwenst.
22 U weet toch hoe vaak u zelf anderen verwenst!
23 Ik heb mijn best gedaan wijs te zijn. Ik verklaarde: "Ik z l wijs zijn", maar het hielp niet.
24 Wijsheid ligt te ver weg en is moeilijk te vinden.
25 Ik zocht overal, vastbesloten de wijsheid en de reden voor alle gebeurtenissen te vinden en mijzelf te bewijzen dat zonde dwaasheid is en dat dwaasheid gelijk staat aan waanzin.
26 Ik ontdekte iets dat bitterder is dan de dood: een vrouw die tot ontucht wil verleiden; zij is een valstrik en een vangnet. Wie met God leeft, ontsnapt daaraan, maar zondaren raken wel in haar web verstrikt.
27 Dit is mijn conclusie, zegt de Prediker: Stap voor stap bereikte ik dit resultaat, na in elke richting te hebben gezocht:
28 Eén op de duizend mensen met wie ik sprak, kan als wijs worden beschouwd. Onder hen bevond zich echter geen enkele vrouw.
29 En ik kwam erachter dat (hoewel God de mens oprecht heeft gemaakt) ieder mens zich van God heeft afgekeerd om zijn zelfgekozen wegen te volgen.
© 2018 ERF Medien