NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Laat de verrukking van het jongzijn u er niet toe verleiden uw Schepper te vergeten. Eer Hem in uw jeugd, voordat de moeilijke jaren aanbreken waarin u niet meer met volle teugen van het leven geniet.
2 Dan is het te laat om aan Hem te denken, als u de zon, het licht, de maan en de sterren nauwelijks meer kunt zien met uw oude ogen en er geen zilveren lijnen meer tussen uw wolken doorlopen.
3 Want er komt een tijd dat uw handen zullen beven van ouderdom, uw sterke benen zwak zullen worden, u niet genoeg tanden meer hebt om goed te kunnen eten en u ook langzaam blind begint te worden,
4 dat uw oren doof worden en uw stem zachter klinkt; dat u wakker wordt als de vogels gaan zingen en hun gezang gedempt klinkt.
5 U zult hoogtevrees hebben en bang zijn om te vallen; een oude man met witte haren, die zich voortsleept; zonder lichamelijke behoeften. Want de mens staat voor de deur van de dood en nadert zijn eeuwigdurend huis, terwijl de klagers over straat lopen.
6 Ja, denk in uw jonge jaren aan uw Schepper, voordat het zilveren koord van uw leven losschiet, de gouden schaal wordt gebroken, de kruik bij de put in stukken valt en het scheprad in de put onklaar raakt;
7 voor het stof terugkeert naar de aarde zoals het was, en de geest terugkeert naar God, Die hem gaf.
8 Alles is betrekkelijk, zegt de Prediker, uiterst betrekkelijk.
9 En omdat de Prediker zo wijs was, ging hij verder met het volk te onderwijzen in alles wat hij wist; hij verzamelde spreuken en rangschikte die.
10 Want de Prediker was niet alleen een wijs man, maar ook een goede leraar; hij gaf zijn kennis niet zomaar door aan het volk, maar deed dat op een manier die de mensen boeide.
11 De woorden van een wijze man zijn als sporen van een ruiter, die een paard tot aktie aanzetten. Zij bevatten grote waarheden. Studenten die zich de leerstof van hun leraren eigen maken, zijn verstandig.
12 Maar, mijn zoon, wees gewaarschuwd: Er komt geen eind aan het schrijven van boeken. Het bestuderen daarvan wordt tenslotte zeer vermoeiend.
13 Dit is mijn uiteindelijke conclusie: Heb ontzag voor God en volg Zijn geboden op, want dat is de opdracht voor ieder mens.
14 God zal ons doen en laten namelijk beoordelen, ook alle verborgen dingen, of ze nu goed of slecht waren.
© 2019 ERF Medien