Help

Het Boek

1 Laat uw vermogen over de zeeën varen: na geruime tijd zal het bij u terugkomen.
2 Verdeel uw geld over zeven of acht ondernemingen, want u weet niet wat voor onheil er nog komen kan.
3 Als de wolken zwaar zijn, komt er regen; als een boom valt, sterft hij op de plaats waar hij blijft liggen, of hij nu in zuidelijke of noordelijke richting valt.
4 Als u steeds blijft wachten op de beste omstandigheden, krijgt u nooit iets gedaan.
5 Gods wegen zijn net zo ondoorgrondelijk als die van de wind en als de manier waarop een menselijke geest wordt geplaatst in een ongeboren baby.
6 Blijf uw zaad uitzaaien, want u weet nooit welk deel zal gaan groeien; misschien komt alles wel op.
7 Het is heerlijk om te leven en te genieten van de zonneschijn.
8 Als iemand een hoge leeftijd bereikt, laat hij dan genieten van elke dag van zijn leven; maar laat hij er ook aan denken dat de eeuwigheid nog veel langer duurt en dat daarbij vergeleken, alles wat hier beneden gebeurt, zeer betrekkelijk is.
9 Jongeman, het is heerlijk om jong te zijn! Geniet van elke minuut! Doe alles wat u wilt; pak alles wat u krijgen kunt, maar vergeet niet dat u van alles wat u doet, ook verantwoording moet afleggen tegenover God.
10 Ban daarom ergernis uit, leef verstandig en bedenk dat uw jeugd, net als het morgenrood, snel voorbijgaat.
© 2018 ERF Medien