NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Dit is een verslag van de reis van de Israëlieten vanaf het moment dat Mozes en A"ron het volk uit Egypte wegleidden.
2 Mozes had in opdracht van de HERE een verslag van de reis bijgehouden.
3-4  Zij verlieten de stad Rameses in Egypte op de vijftiende dag van de eerste maand, de dag die volgde op de nacht van het Pascha. Zij verlieten het land met opgeheven hoofd. De Egyptenaren staarden hen na en begroeven hun oudste zonen, die de HERE de nacht daarvoor had gedood. De HERE had in die nacht alle goden van Egypte verslagen!
5-6  Na het vertrek uit Rameses reisden de Israëlieten via Sukkoth en Etham, dat aan de rand van de woestijn ligt, naar
7 Pi-Hachiroth, dat vlakbij Ba"l-Zefon ligt. Daar sloegen zij hun kamp op aan de voet van de berg Migdol.
8 Vandaar trokken zij dwars door de zee en drie dagreizen ver de woestijn van Etham in, waar zij hun kamp opsloegen bij Mara.
9 Na Mara te hebben verlaten, kwamen zij in Elim, bekend door de twaalf waterbronnen en de zeventig palmen; daar bleven zij vrij lang.
10 Na Elim te hebben verlaten, sloegen zij hun kamp op aan de Schelfzee
11 en daarna in de woestijn Zin.
12 Zij braken op en trokken naar Dofka
13 en vandaar naar Alus. De volgende pleisterplaats was Rafidim,
14 waar echter geen drinkwater voor het volk voorhanden was.
15-16  Vanuit Rafidim trokken zij de Sinaï-woestijn in en vandaar naar Kibroth-Ta"va;
17 van Kibroth-Ta"va naar Hazeroth;
18 van Hazeroth naar Rithma;
19 van Rithma naar Rimmon-Perez;
20 van Rimmon-Perez naar Libna;
21 van Libna naar Rissa;
22 van Rissa naar Kehelatha;
23 van Kehelatha naar de berg Har-Safer;
24 van de berg Har-Safer naar Harada;
25 van Harada naar Makheloth;
26 van Makheloth naar Tahath;
27 van Tahath naar Tarah;
28 van Tarah naar Mithka;
29 van Mithka naar Hasmona;
30 van Hasmona naar Moseroth;
31 van Moseroth naar Bene-Ja"kan;
32 van Bene-Ja"kan naar Hor-Gidgad;
33 van Hor-Gidgad naar Jothbatha;
34 van Jothbatha naar Abrona;
35 van Abrona naar Ezeon-Geber;
36 van Ezeon-Geber naar Kades, dat in de woestijn Zin ligt.
37 Van Kades reisden zij naar de berg Hor aan de grens van het land Edom.
38-39  Terwijl zij aan de voet van de berg Hor verbleven, gaf de HERE de priester A"ron opdracht de berg te beklimmen en daar stierf hij. Dit gebeurde in het veertigste jaar na het vertrek van het volk Israël uit Egypte. A"ron was 123 jaar oud en hij stierf op de eerste dag van de vijfde maand.
40 Toen hoorde de Kana"nitische koning van Arad dat het volk Israël zijn land naderde.
41 Na met hem te hebben afgerekend, reisden de Israëlieten van de berg Hor naar Zalmona,
42 vandaar naar Funon,
43 vandaar naar Oboth,
44 vandaar naar Abarim, aan de grens van Moab.
45 Toen reisden zij verder naar Dibon-Gad,
46 vandaar naar Almon-Diblathaïm en
47 toen verder naar het gebergte Abarim, dichtbij de berg Nebo.
48 Zo kwamen zij tenslotte op de vlakte van Moab aan de Jordaan tegenover Jericho.
49 Daar sloegen zij hun kamp op verschillende plaatsen langs de Jordaan op, van Beth-Jesimoth tot Abel-Sittim, op de vlakte van Moab.
50-51  Terwijl zij daar verbleven, droeg de HERE Mozes op het volk Israël het volgende te vertellen: "Wanneer u de rivier de Jordaan oversteekt en het land Kana"n binnentrekt,
52 moet u alle mensen die daar leven verdrijven en al hun afgoden vernietigen: hun gebeeldhouwde en gegoten afgodsbeelden en hun heiligdommen op de heuvels waar zij hun afgoden aanbidden, moet u vernietigen.
53 Ik heb u het land gegeven; neem het en vestig u daar.
54 U wordt land gegeven afhankelijk van de grootte van uw stammen. De grotere stukken van het land zullen met behulp van het lot onder de grotere stammen worden verdeeld. De kleinere stukken worden verloot tussen de kleinere stammen.
55 Maar als u de inwoners van het land niet verdrijft, zullen zij dorens in uw ogen en prikkels in uw zijden worden; zij zullen u in uw land benauwen.
56 Dan zal Ik u vernietigen, zoals Ik van plan was hen te vernietigen."
© 2019 ERF Medien