Help

Het Boek

1 Nahum woonde in Elkos. God toonde hem in een visioen de komende ondergang van Ninevé (A):
2 God waakt met jaloezie over Zijn eer. In Zijn toorn neemt Hij wraak op alle mensen, die tegen Hem in opstand komen. De HERE vernietigt al Zijn tegenstanders.
3 De HERE is erg geduldig, maar Zijn kracht blijkt ongelooflijk groot en Hij laat niet ongestraft wie schuldig blijkt te zijn. Hij toont Zijn kracht in wervelwinden en storm. De wolken zijn als stof onder Zijn voeten.
4 Op Zijn bevel drogen de zee en de rivieren op. De malse weiden van Basan en Karmel verdorren, evenals de groene bossen van de Libanon.
5 Bergen beven voor Hem, heuvels smelten weg. De aarde beeft en raakt uit zijn evenwicht, haar bewoners worden vernietigd.
6 Wie kan standhouden tegen deze wrekende God? Wie is opgewassen tegen Zijn geweldige toorn? Die is als vuur; rotsen springen erdoor aan stukken.
7 De HERE is goed. Hij is een helper in de nood, een schuilplaats voor allen die op Hem vertrouwen.
8 Maar Zijn vijanden vaagt Hij weg met een reusachtige watervloed. Hij achtervolgt hen tot diep in de nacht.
9 Wat voor plannen bent u tegen de HERE aan het beramen? Hij zal er in één klap een eind aan maken; Hij zal geen tweede keer tegen u hoeven op te treden!
10 Hij gooit Zijn vijanden in het vuur als een verwarde bos dorens. Als een bos droog stro vatten zij vlam en worden verbrand. Zijn vijanden gedragen zich als een stel dronkemannen.
11 Wat is die koning (B) van u, die een complot smeedde tegen de HERE? Wat is dat voor een man die zulke boze plannen beraamt?
12 "Al bouwt hij een leger op van miljoenen soldaten", zegt de HERE, "toch zal het volledig worden vernietigd." Maar tegen Zijn volk zegt Hij: "Ik heb u vernederd, maar zal u niet langer straffen.
13 Ik zal uw boeien aan stukken breken en het juk van slavernij dat deze Assyrische koning (C) u heeft opgelegd, van u afnemen."
14 En tegen die koning zegt de HERE: "Ik ga een eind maken aan het voortbestaan van uw vorstenhuis. Ik zal uw tempels met zijn gesneden en gegoten afgodsbeelden verwoesten. En u zal Ik begraven, want u bent te licht bevonden!"
15 Kijk, daar komen de boodschappers langs de berghellingen naar beneden rennen met goed nieuws: "Het is weer vrede!" Juda, vier vandaag feest en aanbid alleen de HERE zoals u hebt beloofd! Want uw vijand uit Ninevé zal nooit meer een voet in uw land zetten; hij is volkomen vernietigd.
© 2019 ERF Medien