Help

Het Boek

1 Bethlehem in Efratha, u bent één van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning, die al eeuwig leeft.
2 God zal Zijn volk prijsgeven aan hun vijanden totdat zij, die zwanger is, een kind ter wereld heeft gebracht. Dan zullen de overgebleven ballingen van Juda met hun broeders uit Israël terugkeren naar hun eigen land.
3 Hij zal Zijn kudde weiden in de kracht van de HERE, in de majesteit van de HERE, Zijn God. Zijn volk zal daar rustig wonen, want Hij zal hooggeëerd zijn over de hele wereld.
4 En Hij zal onze vrede zijn. Wanneer de Assyriërs ons land binnenvallen en onze paleizen betreden, zal Hij zeven herders en acht vorsten tegen hen aanstellen.
5 Zij zullen over Assyrië heersen met getrokken zwaarden en door de poorten van het land van Nimrod gaan. Als de Assyriërs ons land binnenvallen, zal Hij ons van hen verlossen.
6 Dan zal de rest van het volk Israël voor de hele wereld als een verfrissende dauw van de HERE of een welkome regenbui voor het droge land zijn.
7 Israël zal dan zo sterk zijn als een leeuw. Onder de volken van deze wereld zal zij zijn als een jonge leeuw onder een kudde schapen: hij dringt de kudde binnen, slaat een schaap neer en verscheurt het zonder dat iemand het kan redden.
8 Israël zal zich verheffen boven haar tegenstanders. Al haar vijanden zullen worden uitgeroeid.
9 "In die tijd", zegt de HERE, "zal Ik al uw wapentuig vernietigen.
10 Ik zal uw steden verwoesten en uw vestingen afbreken.
11 Ik zal ook alle tovenarij uit uw land verwijderen en er zal geen enkele waarzegger meer overblijven.
12 Al uw zelfgemaakte afgodsbeelden en 'heilige' stenen zullen verdwijnen, zodat u nooit meer kunt aanbidden wat u zelf hebt gemaakt.
13 Ik zal uw gewijde palen uit de grond rukken en de steden met de grond gelijk maken.
14 En in mijn toorn zal Ik wraak nemen op de volken die niet naar Mij hebben geluisterd."
© 2018 ERF Medien