NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 "Let op", kondigt de HERE van de hemelse legers aan, "de dag van het oordeel komt eraan, brandend als een oven. Alle overmoedige en goddeloze mensen zullen die dag worden verbrand als stro. Als een boom zullen zij door het vuur worden verteerd, met wortel en al.
2 Maar voor allen die eerbied voor Mij hebben, zal de zon van de gerechtigheid opgaan met genezing onder haar vleugels. Dan zult u naar buiten gaan en springen van vreugde als kalveren, die in de wei worden losgelaten.
3 De goddelozen zullen worden vertrapt tot stof onder uw voeten op de dag, die nadert", zegt de HERE van de hemelse legers.
4 "Denk eraan de wetten van mijn dienaar Mozes te gehoorzamen, die Ik hem op de berg Horeb voor Israël heb gegeven.
5 Kijk, Ik zal u nog een profeet als Elia (A) sturen, voordat die grote, angstaanjagende dag van de HERE aanbreekt.
6 Zijn prediking zal vaders en kinderen weer bij elkaar brengen. Zij zullen één van hart en ziel zijn. Want zij zullen inzien, dat als zij zich niet bekeren, Ik zal komen en hun land volkomen zal verwoesten."
© 2019 ERF Medien