Help

Het Boek

1-2  Daarna sprak de HERE opnieuw tot Jona en zei: "Maak u klaar om naar die grote stad Ninevé te gaan en de inwoners te waarschuwen voor hun ondergang, zoals Ik u al eerder heb gezegd!"
3 Deze keer gehoorzaamde Jona en ging op weg naar Ninevé. Het was een enorme stad. Iemand te voet had drie dagen nodig om dwars door de stad te lopen, zo groot was Ninevé. (a)
4-5  Maar al op de eerste dag, toen Jona een dagreis ver in de stad was rondgegaan en begon te prediken, toonden de inwoners berouw. Jona riep de mensen, die zicht om hem heen verzamelden, toe: "Over veertig dagen zal Ninevé worden vernietigd!" Zij geloofden hem en riepen een vasten uit; zowel de hooggeplaatsten als de gewone mensen trokken rouwkleding aan; de ruwe, stugge gewaden, die bij treurige gebeurtenissen werden gedragen. (b)
6 Toen de koning van Ninevé hoorde wat Jona zei, stapte hij van zijn troon, trok zijn koninklijke kleding uit, rouwkleding aan en ging in de as zitten.
7 De koning en zijn edelen stuurden een boodschap door de stad, die luidde: "Laat niemand, zelfs de dieren niet, ook maar iets eten. Er mag geen slokje water worden gedronken.
8 Iedereen moet rouwkleding dragen en God aanroepen. Laat iedereen zijn verkeerde wegen verlaten en geweld en diefstal achterwege laten.
9 Wie weet zal God toch nog besluiten ons te laten leven en zal Hij ons in Zijn ontzettende toorn niet vernietigen."
10 Toen God zag dat zij een eind hadden gemaakt aan hun misdadige gedrag, zette Hij Zijn vernietigingsplan opzij en voerde het niet uit.
© 2018 ERF Medien