NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 "Roep toch! Maar wie zal antwoord geven? Tot wie van de engelen kun je je richten?
2 De dwaas sterft door wrok en jaloezie.
3 Ik heb zelf gezien hoe een dwaas omhoogschoot, maar plotseling het onheil over hem kwam.
4 Zijn kinderen bleven eenzaam en neergetrapt achter en er was niemand, die voor hen opkwam.
5 Zijn oogsten werden door hongerige mensen gestolen, zelfs het koren tussen de dorens; zijn rijkdom was een gemakkelijke prooi voor rovers.
6 Want het onheil komt niet uit de aarde voort; moeilijkheden groeien niet uit de grond op.
7 Maar de mens wordt geboren om moeite en ellende te ondergaan, net zo zeker als vonken omhoogschieten.
8 Ik geef je deze raad: Ga naar God en leg Hem de situatie voor.
9 Want Hij doet machtige en onbegrijpelijke dingen, zelfs ontelbare wonderen.
10 Hij geeft regen op de aarde en voorziet de velden van water.
11 De nederigen geeft Hij een hoge plaats en de bedroefden schenkt Hij het geluk.
12 Hij doorkruist de plannen van listige mannen, zodat zij die niet kunnen uitvoeren.
13 De wijzen lopen in hun eigen val en Hij zet een streep door de plannen van de sluwen.
14 Als blinden schuifelen zij door het daglicht; zij zien overdag niet beter dan 's nachts.
15 God bevrijdt de armen uit de greep van deze onderdrukkers met hun kwaadsprekerij.
16 Op die manier krijgen de armen hoop en wordt de goddelozen de mond gesnoerd.
17 Hoe benijdenswaardig is een mens, die door God streng wordt opgevoed. Wordt daarom niet boos als de Almachtige je om je zonde straft.
18 Want nadat Hij wonden heeft toegebracht, verbindt en geneest Hij ze ook weer.
19 Steeds weer zal Hij je redden, zodat het kwaad je niet raakt.
20 Hij zal je beschermen voor de dood in tijden van honger en redden uit de macht van het zwaard in tijden van oorlog.
21 Van kwaadsprekerij zul je niets te vrezen hebben en voor de toekomst hoef je niet bang te zijn.
22 Je zult lachen om oorlogsgeweld en hongersnood; wilde dieren zullen je met rust laten. Ook zul je geen last hebben van stenen bij het ploegen van je akkers.
23 Er zal vrede zijn tussen jou en de gevaarlijke wilde dieren.
24 Je zult je geen zorgen hoeven te maken om je huis; er zal niets uit worden gestolen.
25 Je zult vele kinderen krijgen en jouw nakomelingen zullen zo talrijk zijn als het gras.
26 Pas op hoge leeftijd zul je sterven; evenals het koren zul je niet voortijdig worden geoogst.
27 Uit ervaring weet ik dat dit allemaal waar is. Luister naar mijn raad, het is voor je eigen bestwil!"
© 2019 ERF Medien