NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Toen gaf de HERE Job vanuit een storm Zijn antwoord:
2 "Wie is het die door onzinnig gepraat mijn besluiten onbegrijpelijk probeert te maken?
3 Maak u maar klaar om Mij te ontmoeten, want Ik wil u iets vragen en antwoord van u hebben.
4 Waar was u toen Ik het fundament legde voor deze aarde? Zeg het Mij, u weet immers zoveel!
5 Weet u hoe haar afmetingen werden vastgesteld en wie dat alles heeft nagemeten? Kom, vertel op!
6-7  Waarop steunen de fundamenten en wie plaatste de hoekstenen, terwijl de morgensterren samen zongen en alle engelen juichten van blijdschap?
8-9  Wie stelde de grenzen van de zeeën vast toen zij vanuit het verborgene omhoogschuimden? Wie hulde hen in dikke wolken en diepe duisternis,
10 sloot hen in door hun kusten vast te stellen
11 en zei: 'Tot zover en niet verder! Hier zullen uw trotse golven tot stilstand komen!'?
12 Hebt u ooit een nieuwe morgen opgeroepen en de zonsopgang in het oosten laten verschijnen?
13 Hebt u het daglicht ooit bevolen zich tot de uithoeken van de aarde te verspreiden om zo een eind te maken aan het nachtelijk werk van de goddelozen?
14 De aarde verandert als een homp klei onder de opdruk van een zegel en haar kenmerken worden zichtbaar als van een kledingstuk.
15 Zo worden de goddelozen gestoord in hun praktijken en wordt een halt toegeroepen aan de arm die klaar stond om toe te slaan.
16 Bent u doorgedrongen tot de bronnen van de zee en hebt u de spelonken van haar onpeilbare diepte bezocht?
17-18  Heeft men u verteld waar u de poorten van het dodenrijk kunt vinden? Hebt u ook maar enig begrip van de afmetingen van de aarde? Vertel het Mij maar als u het weet!
19 Waar komt het licht vandaan en hoe kunt u daar komen? Of vertel Mij iets over de duisternis. Waar komt die vandaan?
20 Kunt u haar grenzen bepalen of de plaats waar zij vandaan komt?
21 Maar dat weet u natuurlijk allemaal al lang. Want u werd geboren voordat alles werd geschapen en u heeft zo'n lange ervaring!
22-23  Bent u in de schatkamers van de sneeuw geweest of hebt u gezien waar de hagel wordt gemaakt en opgeslagen ligt? De sneeuw en hagel die Ik heb bewaard voor de tijd van oorlog en rampen.
24 Waar loopt de weg naar het punt waar het licht zich verdeelt? En waar ligt de oorsprong van de oostenwind?
25-27  Wie groef het kanaal voor de stortregens? Wie baande een weg voor het onweer en zorgde ervoor dat de regen in barre woestijnen neervalt, zodat de gescheurde en troosteloze bodem wordt doordrenkt met water en het jonge gras weer kan opschieten?
28 Heeft de regen een vader? Waar komen de dauwdruppels vandaan?
29 Wie is de moeder van het ijs en van de vorst die neerdaalt uit de hemel?
30 Want het water verandert dan in ijs en wordt zo hard als rotssteen.
31 Kunt u de loop van de sterren tegenhouden? Kunt u invloed uitoefenen op Orion of op de Pleiaden?
32 Kunt u ervoor zorgen dat de seizoenen op de juiste momenten inzetten en kunt u het sterrenbeeld van de Grote Beer met zijn medesterren langs de hemel leiden?
33 Kent u de wetten van het heelal en weet u welke invloed deze op de aarde uitoefenen?
34 Kunt u tot de wolken roepen en ervoor zorgen dat u doordrenkt wordt met regen?
35 Kunt u de bliksem tevoorschijn roepen en hem laten inslaan waar u dat wilt?
36 Wie heeft wijsheid gelegd in het innerlijk van de mens en aan de geest van de mens het verstand gegeven?
37  Wie is wijs genoeg om de wolken te tellen? Wie kan de hemelse waterkruiken uitgieten, zodat het stof tot harde klei wordt?"
© 2019 ERF Medien