Help

Het Boek

1 De Suhiet Bildad antwoordde Job:
2 "God is machtig en ontzagwekkend. Hij handhaaft de vrede in de hemel.
3 Wie kan Zijn engelenlegers tellen? Zijn licht straalt over iedereen op de hele wereld.
4 Hoe kan een gewone sterveling voor God gaan staan en beweren dat hij rechtvaardig is? Wie op aarde kan in ernst zeggen dat hij rein is?
5 God heeft zoveel heerlijkheid dat zelfs de maan en de sterren vergeleken bij Hem in het niet vallen.
6 Hoeveel minder is dan de mens! Die is immers slechts een worm in Zijn ogen!"
© 2019 ERF Medien