Help

Het Boek

1 De HERE gaf mij opnieuw een boodschap: "Maak een groot schrijfbord en schrijf daarop in duidelijk leesbaar schrift: De vijanden zullen spoedig zijn vernietigd." (A)
2 Ik vroeg de priester Uria en Zacharia, de zoon van Jeberechja, die beiden bekend stonden als eerlijke mannen, toe te kijken terwijl ik het opschreef, zodat zij konden getuigen dat ik het had opgeschreven.
3 Toen had ik gemeenschap met mijn vrouw. Zij werd zwanger en kreeg een zoon en de HERE zei: "Noem hem Maher-Schalal Chaz-Baz.
4 Deze naam voorzegt dat binnen enkele jaren, nog voordat dit kind 'vader' of 'moeder' kan zeggen, de koning van Assur Damascus en Samaria zal verslaan en hun rijkdommen zal bemachtigen."
5 Toen sprak de HERE opnieuw tegen mij en zei:
6 "Omdat de Israëlieten mijn goede zorgen weigeren en het beter vinden het leger van Assur tegen koning Rezin en koning Pekah te hulp te roepen,
7-8  zal Ik mijn volk overweldigen met de machtige vloedgolf van de Eufraat; de koning van Assur en al zijn machtige legers zullen tegen hen in het veld treden. Deze vloedgolf zal buiten alle oevers treden en het land Juda binnengolven, o Immanuël, en het tot in de verste hoeken onder water zetten."
9-10 Zet alles op alles, Syrië en Israël, onze vijanden, maar u zult niet slagen; u zult het onderspit delven. Luister naar mij, vijanden van ons: Maak u klaar om tegen ons te vechten en word verslagen! Ja! Word verslagen! Maak aanvalsplannen, geef bevelen en zie dat er niets van terechtkomt! Want God staat aan onze kant.
11 De HERE heeft mij nadrukkelijk gezegd: "U mag onder geen beding akkoord gaan met de plannen van Juda om zich aan Syrië en Israël over te geven.
12 Laat niemand u een verrader noemen, omdat u God trouw blijft. Raak niet in paniek als u ziet wat de mensen om u heen doen, als zij eraan denken dat Syrië en Israël u gaan aanvallen.
13 U hoeft voor niets bang te zijn, uitgezonderd voor de HERE van de hemelse legers! Als u voor Hem ontzag hebt, hoeft u voor niets anders bang te zijn.
14-15  Hij zal uw toevlucht zijn; maar Israël en Juda hebben Zijn zorg geweigerd en zijn daardoor gestruikeld over de rots van hun heil. Zij zullen vallen en verpletterd worden onder die rots; er wacht hun groot gevaar!
16 Schrijf alles op wat Ik ga doen", zegt de HERE, "en verzegel het voor de toekomst. Vertrouw het toe aan een godvrezende man die het weer kan doorgeven aan godvrezende mensen die hem opvolgen."
17 Ik wacht op het moment dat de HERE ons te hulp komt, ook al verbergt Hij Zich nu. Mijn enige hoop is op Hem gevestigd.
18 Ik en de kinderen die God mij heeft gegeven, hebben symbolische namen die de plannen van de HERE van de hemelse legers met Zijn volk onthullen: Jesaja betekent 'De HERE zal Zijn volk redden', Schear-Jaschub betekent 'Een restant zal terugkeren' en Maher-Schalal Chaz-Baz betekent 'Uw vijanden zullen spoedig zijn vernietigd.'
19 Dus waarom probeert u de toekomst te leren kennen door spiritisme en waarzeggerij? Luister niet naar dat geklets en gemompel. Kunnen de levenden van de doden iets over de toekomst leren? Waarom vraagt u het uw God niet?
20 "Vergelijk de woorden van deze waarzeggers met het woord van God!" zegt Hij. "Als hun boodschappen van de Mijne verschillen, komt dat doordat Ik hen niet heb gestuurd; want er is geen licht of waarheid in hun binnenste.
21 Mijn volk zal zonder uitzicht ronddolen, struikelend, terneergeslagen en hongerig. En omdat zij honger hebben, zullen zij in woede uitbarsten, hun gebalde vuisten naar de hemel heffen en hun koning en hun God vervloeken.
22 Waar zij ook kijken, overal zullen zij moeilijkheden, dreiging en een beangstigende duisternis zien. En zij zullen in de duisternis worden verstoten.
23  Maar de nacht zal verjaagd worden en er zal geen donkerheid meer zijn voor het land dat verdrukt werd. Zoals Hij aanvankelijk smaad heeft gebracht over het land Zebulon en het land Naftali, brengt Hij later glorie naar de weg van de zee aan de andere zijde van de Jordaan, het woongebied van de heidenen."
© 2019 ERF Medien