NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 In het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Here! Hij zat op een hoge troon en de tempel was gevuld met Zijn glorie.
2 Boven Hem zweefden machtige serafs met zes vleugels. Met twee vleugels bedekten zij hun gezichten; met twee andere bedekten zij hun voeten en met de andere twee vlogen zij.
3 In een groot koor riepen zij elkaar toe: "Heilig, heilig, heilig is de HERE van de hemelse legers; de hele aarde is met Zijn glorie gevuld."
4 Een machtig koor was het! De tempel trilde op zijn grondvesten en het heiligdom vulde zich met rook.
5 Toen zei ik: "Ik ben ten dode opgeschreven, want ik behoor tot hen die met de mond zondigen. En nu heb ik de Koning gezien, de HERE van de hemelse legers."
6 Toen vloog één van de serafs naar het altaar en pakte er met een tang een gloeiende kool uit.
7 Hij raakte met de gloeiende kool mijn lippen aan en zei: "Nu deze kool uw lippen heeft aangeraakt, is uw ongerechtigheid verdwenen. Al uw zonden zijn u vergeven."
8 Toen hoorde ik de HERE vragen: "Wie zal Ik als boodschapper naar mijn volk sturen? Wie zal voor Ons gaan?" En ik zei: "HERE, stuurt U mij! Ik zal gaan!"
9 En Hij zei: "Ja, ga maar. Zeg dit tegen mijn volk: 'Hoewel u mijn woorden herhaaldelijk hoort, zult u ze niet begrijpen. Ook al kijkt u oplettend toe als Ik mijn werk volbreng, dan nog zult u niet weten wat het te betekenen heeft.'
10 Maak hen langzaam van begrip, sluit hun oren en doe hun ogen dicht. Ik wil niet dat zij zien, horen of begrijpen, zodat zij zich tot Mij wenden om hen te genezen."
11 Toen zei ik: "Hoelang moet dat duren, Here?" En Hij antwoordde: "Net zolang tot hun steden zijn verwoest en er niemand meer woont. Tot hun land een woestenij is geworden
12 en zij allemaal als slaven naar verre landen zijn weggevoerd en het hele land Israël uitgestorven ligt!
13 Zelfs al blijft slechts een tiende deel over (een schamel restant) dan zal ook dat worden aangevallen en verwoest. Toch zal het zijn als een omgehakte boom, waarvan de stronk blijft staan en voor nieuw leven zorgt."
© 2019 ERF Medien