Help

Het Boek

1 Is er iemand die dorst heeft? Kom dan maar hier en drink, ook al hebt u geen geld! Kom hier en kies uit wat u wilt drinken, wijn of melk. Alles is gratis!
2 Waarom zou u uw geld uitgeven aan voedsel, dat u geen kracht geeft? Waarom zou u betalen voor etenswaren, die niets waard zijn? Luister, dan zal Ik vertellen waar u voedsel kunt krijgen dat goed is voor uw ziel!
3 Kom hier bij Mij en zet uw oren goed open. Luister, want het gaat om het welzijn van uw ziel. Ik sta klaar om een eeuwig verbond met u te sluiten en u alle gunsten en liefde te geven die Ik ook aan koning David gaf.
4 Hij bewees mijn macht door vreemde landen te onderwerpen.
5 Ook u zult de volken bevelen en zij zullen zich haasten om u te gehoorzamen; niet vanwege uw eigen macht of kunde, maar omdat Ik, de HERE uw God, u heb verheerlijkt.
6 Zoek naar de HERE, zolang Hij Zich nog laat vinden. Roep tot Hem nu Hij nog dichtbij is.
7 Laten de overtreders hun slechte wegen verlaten en elk plan tot zondigen uit hun gedachten bannen! Laten zij zich tot de HERE bekeren, zodat Hij Zich over hen ontfermt en tot onze God, want Hij zal grenzeloos veel vergeven!
8 Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u en mijn gedachten zijn niet uw gedachten!
9 Net zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u. Evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe.
10 Zoals de regen en de sneeuw vanuit de hemel naar beneden komen en op de grond blijven liggen om de aarde water te geven, het koren te laten groeien, zaad voor de boer en eten voor de hongerigen te produceren,
11 zo is mijn Woord ook. Ik stuur het uit en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat Ik wil en bereikt datgene, waarvoor Ik het wegstuur.
12 U zult in blijdschap en vrede leven. De bergen en heuvels, de bomen op het land (de hele wereld om u heen) zullen blij zijn.
13 Waar eens dorens groeiden, zal een cypres staan; in plaats van distels zullen mirtes uit de aarde opschieten. Dit wonder zal de naam van de HERE beroemd maken en zal een eeuwig teken zijn van Gods macht en liefde, waaraan nooit meer een einde komt.
© 2018 ERF Medien