Help

Het Boek

1 Korte tijd later stuurde Merodach-Baladan, de zoon van Baladan en koning van Babel, Hizkia een geschenk en zijn beste wensen, want hij had gehoord dat Hizkia van een zware ziekte was genezen.
2 Hizkia stelde dit gebaar erg op prijs en leidde de afgezanten uit Babel rond in het paleis. Hij liet hen zijn schatkamers zien, die gevuld waren met zilver, goud, specerijen en parfums. Ook de juwelenkamers mochten zij zien. Kortom, hij stalde al zijn schatten voor hen uit.
3 Toen kwam de profeet Jesaja bij de koning en vroeg: "Wat hebben die mannen gezegd? Waar komen zij vandaan?" "Zij komen uit het verre Babel", gaf Hizkia als antwoord.
4 "Wat hebben zij in uw paleis gezien?" vroeg Jesaja. Hizkia antwoordde: "Ik heb hun al mijn bezittingen laten zien, al mijn kostbare schatten."
5 Toen zei Jesaja tegen hem: "Luister naar deze boodschap van de HERE van de hemelse legers:
6 'Er komt een tijd dat alles wat u hebt, alle schatten die uw voorouders hebben verzameld, naar Babel zal worden weggevoerd. Niets zal er overblijven.
7 En enkele van uw eigen zonen zullen slaven, ja zelfs eunuchs in het paleis van de koning van Babel worden."
8 "Het woord van de HERE dat u hebt gesproken, is goed", zei Hizkia, "want wat de HERE doet, is goed. Gedurende mijn leven zal er in elk geval vrede heersen!"
© 2018 ERF Medien