Help

Het Boek

1 Kijk, daar komt een rechtvaardige koning met eerlijke leiders in Zijn gezelschap!
2 Hij zal Israël beschermen tegen storm en wind. Hij zal haar verfrissen als een rivier in de woestijn en als een grote rots, die schaduw geeft in een heet en onvruchtbaar land.
3 Dan zullen de ogen van Israël zich uiteindelijk wijd openen voor God; Zijn volk zal naar Zijn stem luisteren.
4 Zelfs de heethoofden zullen vol gevoel en begrip zijn en zij die stotteren van onzekerheid, zullen zich duidelijk uitspreken.
5 Op die dag zullen de ongelovigen, de weerspannigen, niet meer als helden worden beschouwd! Hun dwaasheid zal voor ieder duidelijk worden.
6 Iedereen zal een slechte man herkennen en huichelaars zullen niemand meer om de tuin kunnen leiden. Hun leugens over God en hun bedrog tegenover de hongerigen zal voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn. Ook dat zij de dorstigen het water onthouden.
7 De slinkse streken van slechte mannen zullen worden aangetoond, evenals de leugens die zij gebruiken om de arme in rechtzaken te benadelen als deze voor zijn recht opkomt.
8 Maar edele mensen zullen edele daden willen doen en daarin volharden.
9 Luister, vrouwen die lui rondhangen in zorgeloze rust. Luister naar mij en ik zal u vertellen wat uw beloning wordt:
10 Binnenkort (over iets meer dan een jaar) zult u zich plotseling zorgen gaan maken, o zorgelozen. Want de wijn en de fruitoogst zullen mislukken.
11 Beef, vrouwen van het gemakkelijke leven; dit is iets wat u wel degelijk aangaat. Doe uw mooie kleren uit en trek een rouwgewaad aan.
12 Sla uzelf op de borst en weeklaag om uw heerlijke akkers, die spoedig vervallen zullen raken en om de kostelijke wijnen van vorige jaren.
13 Uw land zal overwoekerd worden door dorens en distels. Uw mooie huizen en gelukkige steden zullen verdwijnen.
14 Paleizen zullen leeg zijn, de drukke steden verlaten. Kudden wilde ezels en geiten zullen grazen op de berghellingen, waar nu nog de uitkijktorens staan,
15 totdat tenslotte de Geest vanuit de hoge over ons wordt uitgegoten. Dan wordt de woestijn tot een lusthof.
16-17  In de woestijn zal het recht wonen en daardoor zal er vrede zijn. Rust en vertrouwen zullen dan voor eeuwig regeren.
18 Mijn volk zal in veiligheid leven, rustig thuis;
19 ondanks het feit dat het hagelt als het bos gekapt is en uw stad laaggelegen is.
20 U bent gelukkig en rijk gezegend als u zaait op de oevers en u uw vee in groene weiden laat grazen.
© 2018 ERF Medien