Help

Het Boek

1 Wee Jeruzalem (A), de stad van David. Jaar na jaar brengt u uw vele offers, maar Ik zal een zwaar gericht over u laten gaan. U zult huilen en veel verdriet hebben.
2 Want Jeruzalem zal dan haar naam (Vuurhaard) eer aandoen. Het zal een altaar worden, bedekt met bloed.
3 Ik zal uw vijand zijn. Ik zal Jeruzalem omsingelen en haar belegeren met forten om haar te vernietigen, zoals eens David deed.
4 Uw stem zal als een geest vanuit de aarde fluisteren als u zich onder de grond verstopt.
5 Maar plotseling zullen uw meedogenloze vijanden worden weggedreven als kaf in de wind.
6 In een oogwenk zal Ik, de HERE van de hemelse legers, Mij op hen werpen met donder, aardbevingen, wervelwinden en vuur.
7 Alle volken die Jeruzalem bestrijden, zullen als een droom vervagen!
8 Zoals iemand die honger heeft van eten droomt, maar toch hongerig blijft en iemand die versmacht van de dorst, over drinken droomt maar nog steeds dorst heeft als hij wakker wordt. Zo zullen uw vijanden dromen van een glorieuze overwinning en er geen behalen.
9 Verbaast u dat? Gelooft u het niet? Ga uw gang dan maar en wees blind als u dat wilt! U bent dronken, maar niet van het drinken. U waggelt, maar niet door de wijn!
10 Want de HERE heeft een geest van diepe slaap over u uitgegoten. Hij heeft de ogen van uw profeten en geestelijke leiders gesloten,
11 zodat al deze toekomstige gebeurtenissen een gesloten boek voor hen zijn. Als u het aan iemand geeft die kan lezen, zegt hij: "Ik kan het niet lezen, want het is verzegeld."
12 En als u het aan iemand anders geeft, zegt die: "Het spijt me, ik kan niet lezen."
13 En daarom zegt de Here: "Omdat deze mensen beweren dat zij van Mij zijn, maar Mij niet gehoorzamen en zij hun godsdienst alleen met de mond en niet met het hart bedrijven,
14 zal Ik de wijsheid van 'de wijze mensen' wegnemen en het inzicht van hun verstandigen benevelen."
15 Wee degenen die hun plannen voor God proberen te verbergen, die Hem in het ongewisse proberen te houden over hun doen en laten! "God kan ons toch niet zien", zeggen zij bij zichzelf. "Hij weet niet wat er aan de hand is!"
16 Wat halen zij zich toch in het hoofd! Is Hij, de pottenbakker, niet veel belangrijker dan de potten die Hij maakt? Zult u tegen Hem zeggen: "Hij heeft ons niet gemaakt?"
17 Binnenkort (en dat zal niet zo lang meer duren) zal de wildernis van Libanon een boomgaard zijn, een prachtig, weelderig woud.
18 Op die dag zullen de doven de woorden van de Schrift horen en vanuit hun diepe duisternis zullen de blinden mijn plannen zien.
19 De nederigen zullen worden gevuld met de frisse blijdschap van de HERE en de armen zullen juichen vanwege de Heilige van Israël.
20 De gewelddadigen zullen verdwijnen en de spotters verstommen. Allen die slechte dingen beramen, zullen worden gedood;
21 de man die er bij het minste of geringste op los slaat; de man die vanuit een hinderlaag de rechter die hem veroordeelde, overvalt en slaat en de mannen die elk excuus gebruiken om oneerlijk te zijn.
22 Daarom zegt de HERE, Die Abraham verloste: "Mijn volk zal niet langer verbleken van schrik of te kijk worden gezet.
23 Want als Jakob en zijn kinderen zien wat Ik in hun land ga doen, zullen zij mijn naam vrezen en prijzen tegelijk. Zij zullen de Heilige van Israël loven en ontzag voor Hem hebben."
24 Zij die dwaalden, zullen de waarheid erkennen en zij die morden, zullen kennis verwerven.
© 2019 ERF Medien