Help

Het Boek

1 Dit is Gods profetie over Jeruzalem (A): Wat is er aan de hand? Wat is iedereen aan het doen? Waarom rennen ze de daken op en waar staan ze naar te kijken?
2 De hele stad is in opschudding. Wat is er mis in deze woelige, gelukkige stad? Lichamen! Overal liggen lichamen, gedood door een plaag, niet met het zwaard!
3 Al uw leiders vluchtten; zij gaven zich zonder verweer over. De mensen probeerden nog te ontkomen, maar ook zij werden gepakt.
4 Laat mij alleen, dan kan ik huilen. Probeer niet mij te troosten. Laat mij huilen om mijn volk, terwijl ik toekijk hoe het wordt vernietigd.
5 Och, wat een vreselijke dag! Een dag van verwarring en verwoesting door de HERE God van de hemelse legers! De muren van Jeruzalem worden omver gehaald en de doodskreten echoën tussen de berghellingen.
6-7  De boogschutters zijn Elamieten, de wagenmenners Syriërs en de mannen van Kir dragen de schilden. Zij vullen uw mooie dalen en lopen te hoop voor uw poorten.
8 God heeft Zijn beschermende zorg teruggetrokken. U rent naar het arsenaal om wapens te halen!
9-11  U inspecteert de muren van Jeruzalem om te kijken of nog iets moet worden gerepareerd! U keurt de huizen en laat er enkele slopen om aan stenen voor het herstel van de muren te komen. Tussen de stadsmuren bouwt u een reservoir voor het water van de laagstgelegen bron! Maar al uw koortsachtige activiteit zal nutteloos zijn, want u vraagt God niet eenmaal om hulp, hoewel Hij u dit aandoet. Hij heeft Zich dit al lang geleden voorgenomen.
12 De HERE God van de hemelse legers riep u op tot berouw, tot huilen en rouwen. Hij wilde dat u uw hoofden zou scheren uit berouw over uw zonden. Dat u in zakken gekleed zou gaan als teken van uw spijt.
13 Maar nee, u zingt en danst en speelt. U houdt feesten en u drinkt. "Laten wij eten en drinken en vrolijk zijn", zegt u. "Wat maakt het nog voor verschil, morgen zullen wij sterven."
14 De HERE van de hemelse legers heeft mij geopenbaard dat deze zonde u tot de dag van uw dood niet zal worden vergeven.
15-16  En diezelfde HERE God van de hemelse legers heeft mij verder gezegd: Ga naar de hofmaarschalk Sebna en zeg tegen hem: "Wie denkt u wel wie u bent dat u deze prachtige grafkamer voor uzelf in de rotsen laat uithakken?
17 Want de HERE, Die het mogelijk heeft gemaakt dat u zo weelderig bent gekleed, zal u met geweld wegslingeren en u in gevangenschap sturen, sterke man!
18 Hij zal u als een bal weggooien naar een groot, onherbergzaam land. Daar zult u sterven. Uw uiterlijk was glorieus, maar u bent een schandvlek voor de natie!
19 Ja, Ik zal u uit uw functie jagen", zegt de HERE, "en u van uw hoge positie naar beneden rukken.
20 In uw plaats zal Ik mijn dienaar Eljakim, de zoon van Hilkia, aanstellen.
21 Hij zal uw ambtsgewaad en titel dragen, uw waardigheid zal de zijne worden. Hij zal een vader zijn voor de inwoners van Jeruzalem en heel Juda.
22 Hij zal de sleutel van het huis van David dragen. Niemand zal kunnen openen of sluiten zonder zijn toestemming.
23-24  Ik zal hem een betrouwbare steunpilaar van mijn volk maken en hem steeds meer verantwoordelijkheden geven; hij zal de naam van zijn familie eer aandoen."
25 Maar de HERE zal die andere steunpilaar, die zo vast in de grond verankerd lijkt te zijn, eruit trekken! Hij zal losraken en omvallen en alles wat erop steunt, zal met hem vallen, want de HERE heeft gesproken.
© 2019 ERF Medien