NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Dit is Gods profetie over Babel: Het onheil komt huilend over u heen vanuit de vreselijke woestijn, als een wervelwind uit de Negeb-woestijn.
2 Ik zie een dreigend visioen; het is vreselijk om te zien! God vertelt mij wat Hij gaat doen. Ik zie u, geplunderd en vernietigd. Elamieten en Meden zullen deel hebben aan de overwinning. Babel zal vallen en het gekerm van de volken die het onderdrukte, zal ophouden.
3 Mijn maag komt in opstand en brandt van pijn; scherpe weeën van afschuw pijnigen mij, zoals weeën een vrouw pijnigen wanneer zij een kind ter wereld brengt. Mijn benen worden slap als ik hoor wat God van plan is; ik krimp ineen, verblind door angst.
4 De schrik overvalt mij en mijn hart bonst als een razende. De schemering waarvan ik vroeger zo genoot, maakt mij nu bang.
5 Kijk! Zij maken alles klaar voor een feestelijke maaltijd! Ze dekken de tafels met voedsel en schuiven hun zetels bij om te gaan eten. Snel, snel, grijp uw schilden en maak u klaar voor de strijd! U wordt aangevallen!
6-7  Ondertussen (in mijn visioen) had de Here mij gezegd: "Zet een uitkijk op de stadsmuur en laat hij melden wat hij ziet. Als hij een groep mannen ziet komen, die twee-aan-twee op ezels en kamelen rijden, zeg dan tegen hem: 'Dat zijn ze, houd ze goed in de gaten!"
8-9  En ik zette een uitkijk op de muur en uiteindelijk schreeuwde hij: "Meneer, ik heb dag en nacht op wacht gestaan! En nu eindelijk, kijk! Daar komen zij die twee-aan-twee rijden!" Toen hoorde ik een stem, die riep: "Babel is gevallen en alle afgoden van Babel liggen gebroken op de grond."
10 Och, mijn geslagen en vertrapte volk. Ik heb u alles verteld wat de HERE van de hemelse legers, de God van Israël, tegen mij heeft gezegd.
11 Dit is Gods profetie over Edom. Iemand uit uw midden blijft naar mij roepen. Hij roept naar mij: "Wachter, hoe ver is de nacht gevorderd? Wachter, wat is de boodschap van deze nacht? Hoever is de tijd voortgeschreden?"
12 En de wachter antwoordt: "De ochtend breekt aan, maar toch is het nog nacht. Keer terug naar God, dan kan ik u beter nieuws bezorgen. Zoek naar Hem, keer daarna terug en vraag het mij opnieuw!"
13 Dit is Gods profetie over Arabië. Karavanen van de Dedanieten, u zult u verschuilen in de wouden van Arabië.
14 Volk van Tema, breng deze dorstige vluchtelingen voedsel en water.
15 Zij zijn gevlucht voor getrokken zwaarden, scherpe pijlen en de verschrikkingen van de oorlog!
16 "Binnen een jaar", zegt de Here, "zal de overmacht van hun vijand, (A) de machtige stam van Kedar, tot een einde komen.
17 Slechts enkelen van hun gevreesde boogschutters zullen overblijven." De HERE, de God van Israël, heeft gesproken.
© 2019 ERF Medien