NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 Wee u, land aan de bovenstroom van de Nijl (A) waar gevleugelde zeilboten over het water glijden!
2 Land, dat ambassadeurs in snelle boten langs de Nijl stuurt! Laat snelle gezanten naar u terugkeren. Naar een groot en soepel volk, dat overal wordt gevreesd. Een veroverend en vernietigend volk, van wie het land verdeeld is door rivieren. Dit is de boodschap, die u wordt gestuurd:
3 Als ik mijn oorlogsvlag hijs op de berg, laat dan de hele wereld goed opletten! Als ik op de trompet blaas, luister dan goed!
4 Want de HERE heeft mij het volgende verteld: Laat uw machtige leger nu tegen Israël optrekken. God zal rustig toekijken vanuit Zijn tempel in Jeruzalem, kalm als op een mooie zomerdag of een ochtend in de oogsttijd, nevelig van dauw.
5 Maar voordat u de aanval hebt ingezet en terwijl uw plannen als druiven rijpen, zal Hij u afsnijden, zoals een snoeimes een twijg afsnijdt. Hij zal de aarzelend tastende ranken afknippen.
6 Uw machtige leger zal dood op het slagveld achterblijven als een prooi voor de bergvogels en de wilde dieren; de gieren zullen de hele zomer lichamen uit elkaar scheuren en de wilde dieren zullen de hele winter op botten knagen.
7 Maar er zal een tijd komen waarin dat sterke en machtige land, dat wijd en zijd wordt gevreesd, dat veroverende en vernietigende volk, van wie het land verdeeld is door rivieren, geschenken zal brengen naar de tempel van de HERE van de hemelse legers in Jeruzalem, op de berg Sion.
© 2019 ERF Medien