Help

Het Boek

1 Op die dag zult u zeggen: "Ik loof de HERE! Zijn toorn was op mij, maar nu troost Hij mij.
2 Kijk, God is gekomen om mij te redden! Ik zal vertrouwen en niet bang zijn, want de HERE is mijn kracht en mijn lied; Hij is mijn heil.
3 Wat is het een vreugde om te drinken uit Zijn fontein van heil!"
4 Op die wonderbaarlijke dag zult u zeggen: "De HERE zij gedankt! Geprezen zij Zijn Naam! Vertel de wereld over Zijn liefdevolle daden. Want Hij is machtig!"
5 Zing voor de HERE, want Hij heeft majestueuze dingen gedaan. Maak Zijn glorie over de hele wereld bekend.
6 Laten alle inwoners van Jeruzalem met vreugde Zijn roem uitroepen. Want groot en machtig is de Heilige van Israël, Die onder u woont."
© 2018 ERF Medien