Schließen
BibleServer is a donation based project by ERF Medien. 25 € will help us to secure next years funding.
Help

Het Boek

1 Wanneer Israël vroeger sprak, beefden de volken van angst, want Israël was een dappere held. Maar de Israëlieten gingen Ba"l aanbidden en hun vonnis was geveld.
2 En ook nu nog blijven zij voortdurend zondigen. Zij gieten zilveren afgodsbeelden, gemaakt door kundige edelsmeden. "Offer hieraan!" zeggen zij en zij kussen deze kalveren.
3 Daarom zullen zij verdwijnen als de ochtendmist; als dauw die in alle vroegte verdampt; als kaf dat wordt weggeblazen door de wind; als rook die het raam uitvliegt.
4 "Ik alleen ben de HERE, uw God, al vanaf de tijd waarin Ik u uit Egypte heb geleid. U hebt geen andere God dan Mij en er is geen andere verlosser.
5 Ik heb voor u gezorgd in de dorre, droge woestijn.
6 Maar toen u uw buik had volgegeten, werd u trots en vergat Mij.
7 Daarom zal Ik Mij als een leeuw op u storten. Of Ik ga als een panter aan de kant van de weg op de loer liggen.
8 Ik zal u aanvallen als een berin, die van haar jongen is beroofd en u aan stukken scheuren en verslinden als een leeuw.
9 O Israël, als Ik u vernietig, wie kan u dan nog redden?
10 Waar is uw koning? Waarom roept u hem niet te hulp? Waar zijn alle leiders van het land? Vroeger riep u: 'Geef ons een koning en regeringsleiders!' Waar zijn zij nu?
11 In mijn woede gaf Ik u koningen en nam hen uit boosheid weer weg.
12 Israëls zonden zijn geoogst en opgeslagen tot het moment van het vonnis.
13 Hij mag opnieuw worden geboren, maar is als een kind dat liever in de moederschoot blijft. Wat dwaas en onverstandig!
14 Zou Ik hem verlossen uit het dodenrijk? Of loskopen van de dood? O dood, kom voor de dag met uw verschrikkingen. Dodenrijk, laat uw verwoestende werking zien! Want Ik ken geen medelijden.
15 Hij werd de vruchtbaarste onder zijn broeders genoemd, maar de oostenwind (de wind van de HERE) zal hard over hem waaien en zijn land verwoesten. Zijn bronnen zullen opdrogen en de oases verdorren; hij zal sterven van dorst."
© 2018 ERF Medien