NEW: Discover the new beta version of BibleServer. Try it now!

Help

Het Boek

1 De verhalen over koning Salomo's fabelachtige rijkdom kwamen ook de koningin van Scheba ter ore en zij reisde naar Jeruzalem om hem met enkele raadsels op de proef te stellen. Zij had een groot gezelschap slaven en dienaren bij zich en tevens kamelen met grote ladingen specerijen, goud en edelstenen.
2 Koning Salomo gaf een feilloos antwoord op al haar vragen. Niets was onduidelijk voor hem; alles kon hij verklaren.
3 Toen zij ontdekte hoe wijs hij was en hoe adembenemend mooi zijn paleis,
4 hoe heerlijk het eten op zijn tafels was en hoeveel dienaren en slaven hij had en toen zij zag hoe uitstekend zij allemaal waren gekleed en wat voor brandoffers Salomo in de tempel bracht, was zij met stomheid geslagen.
5 Tenslotte riep zij uit tegen de koning: "Alles wat ik in mijn eigen land over uw welvaart en wijsheid heb gehoord, is waar!
6 Ik kon het niet geloven tot ik hier kwam en alles met eigen ogen kon zien. Uw wijsheid is veel groter dan ik mij ooit had kunnen voorstellen! De helft van wat ik hier zie, is mij nog niet eens verteld.
7 Wat een voorrecht voor deze mannen om uw dienaren te zijn, hier te mogen staan en naar u te kunnen luisteren.
8 Geprezen zij de HERE, uw God, Die zoveel vertrouwen in u heeft dat Hij u als koning aan Zijn volk heeft gegeven! Omdat God uw volk liefheeft, heeft Hij u als koning aangesteld om met recht en gerechtigheid te regeren."
9 Zij gaf de koning een geschenk in goud met een gewicht van 3600 kilo en bovendien grote hoeveelheden specerijen van de allerbeste kwaliteit en vele juwelen.
10 De mannen van koning Huram en koning Salomo haalden naast goud ook algummimhout en edelstenen uit Ofir.
11 De koning gebruikte het algummimhout voor de trappen in de tempel en het paleis en om er harpen en citers voor het orkest van te maken. Nog nooit eerder waren zulke mooie instrumenten in het land Juda gezien.
12 Koning Salomo gaf de koningin van Scheba geschenken met eenzelfde waarde als zij hem had gegeven en verder alles wat zij van hem verlangde. Daarna keerde zij met haar gevolg terug naar haar vaderland.
13-14  Salomo ontving jaarlijks een totaalgewicht van zo'n kleine twintig ton goud van de koningen van Arabië en vele andere landen, die hem belasting betaalden. Bovendien zorgde ook de export van zijn handelaren voor grote inkomsten.
15 Hij gebruikte een deel van het goud voor 200 grote schilden, elk met een gewicht van 6,6 kilo.
16 Verder liet hij 300 kleine schilden maken, die elk zo'n 3,3 kilo wogen. De koning gaf al deze schilden een plaats in zijn paleis, het Woud van Libanon.
17 Tevens liet hij een enorme ivoren troon maken, die met puur goud werd overtrokken.
18 De troon had zes gouden treden en een gouden voetenbank. Ook de armleuningen, die werden geflankeerd door een gouden leeuw, waren van puur goud.
19 Aan weerszijden van elke traptrede stonden ook gouden leeuwen. Geen enkele troon ter wereld kon wedijveren met deze.
20 Alle drinkbekers van koning Salomo waren van massief goud, evenals alle gebruiksvoorwerpen in het Woud van Libanon. Zilver was in die tijd te goedkoop om voor echt mooie dingen te worden gebruikt.
21 Elke drie jaar stuurde de koning zijn schepen met bemanningen van koning Huram naar Tarsis om goud, zilver, ivoor, apen en pauwen te halen.
22 Zo werd koning Salomo rijker en wijzer dan enige andere koning ter wereld.
23 Koningen uit alle landen kwamen hem opzoeken om te luisteren naar de wijsheid die God in zijn hart had gelegd.
24 Ieder betaalde hem een jaarlijkse belasting bestaande uit zilveren en gouden schalen, kleding, wapens, specerijen, paarden en muilezels.
25 Daarbij had koning Salomo 4000 stallen met paarden en strijdwagens en 12.000 ruiters, die in de wagensteden en in Jeruzalem waren gelegerd ter bescherming van de koning.
26 Hij regeerde over alle koningen en koninkrijken tussen de Eufraat, het land van de Filistijnen en de grens van Egypte.
27 Hij zorgde ervoor dat zilver in Jeruzalem net zo gewoon werd gevonden als de stenen op straat. En cederhout werd gebruikt alsof het gewoon wilde vijgehout was.
28 Vanuit Egypte en andere landen werden hem paarden geleverd.
29 De rest van Salomo's levensloop staat beschreven in de geschiedenis van de profeet Nathan en in de profetie van de Siloniet Ahia en ook in de visioenen, die de ziener Jedo kreeg over Jerobeam, de zoon van Nebat.
30 Zo regeerde koning Salomo vanuit Jeruzalem veertig jaar lang over heel Israël.
31 Toen stierf hij en werd begraven in Jeruzalem. Zijn zoon Rehabeam volgde hem op.
© 2019 ERF Medien