Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Templet skal bygges ved Guds Ånds kraft

1-10 »Hvad betyder stenen og øjnene?« spurgte jeg englen, der forklarede tingene for mig.1 »Ved du ikke det?« spurgte han. »Nej,« svarede jeg. Så forklarede englen det: »De syv øjne på stenen er Herrens øjne, som ser alt, hvad der sker på jorden. Det er et budskab fra Herren til Zerubbabel: ‘Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd!’ siger Herren, den Almægtige. Det bjerg af modstand, som ligger foran Zerubbabel, skal blive jævnet med jorden. Og når han sætter den sidste sten på plads i det nye tempel, vil folket råbe af glæde: ‘Herren har vist sin nåde imod os!’ Det var Zerubbabel, der lagde fundamentet til det nye tempel, og han vil også komme til at fuldføre det, siger Herren. Når det sker, vil folket indse, at det er Herren, den Almægtige, der har sendt mig. De, som ringeagtede den spæde begyndelse, vil glæde sig, når de ser det færdige tempel.«

Guldlysestagen med de to oliventræer

11 Så spurgte jeg englen: »Hvilken betydning har de to oliventræer, der står på hver sin side af lysestagen?
12 Og hvad betyder de to gyldne oliestrømme, som løber fra træerne ned til beholderen?«
13 »Ved du ikke, hvad de betyder?« sagde han. »Nej,« svarede jeg.
14 »Det er de to, som er udvalgt og salvet med Guds Ånd til at tjene jordens Herre.«
1 Teksten i vers 1-11 er omrokeret for at klargøre sammenhængen.
© 2018 ERF Medien