Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Tilbedelse og lydighed

1 Kom, lad os lovprise Herren med sang, lad os råbe af fryd for vor Frelser.
2 Lad os komme til ham med tak, lad os spille og synge til hans ære.
3 For Herren er den almægtige Gud, Kongen over alle guder.
4 Han hersker over havenes dyb, de mægtige bjerge tilhører ham.
5 Han skabte både hav og land, derfor tilhører det hele ham.
6 Kom, lad os bøje os og tilbede vor Gud, lad os knæle for Herren, vor Skaber.
7 Han er vor Gud, og vi er hans folk, den hjord, han vogter og tager sig af. Gid I ville lytte til, hvad han siger i dag:
8 Lad være med at lukke af for mit ord, som da jeres forfædre gjorde oprør ved Meriba1 og satte sig op imod mig ved Massa i ørkenen.
9 De provokerede mig og satte mig på prøve, selv om de havde set mine undere i 40 år.
10 Jeg blev vred på dem og sagde: »De går altid deres egne veje, i stedet for at følge mine.«
11 Så svor jeg i min vrede: »De skal ikke få lov at opleve min hvile.«
1 »Meriba« betyder »strid, skænderi, oprør«, og Massa betyder »provokation«, jf. 2.Mos. 17,7.
© 2018 ERF Medien