Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Guds dom over samfundets ledere

1 En sang af Asaf. Gud træder frem i det himmelske råd og anklager sit folks dommere:1
2 »Hvor længe vil I dømme uretfærdigt? Hvor længe vil I favorisere de gudløse?
3 Døm de fattige og faderløse retfærdigt, forsvar de svage og hjælpeløse,
4 red de magtesløse og undertrykte, fri dem fra onde menneskers magt.
5 I er tåbelige, uvidende og blinde. Hele verden vakler i sin grundvold.
6 Jeg har kaldt jer guder, for I er indsat af mig og burde handle som jeg,2
7 men I er stadig mennesker, der fejler. En dag er det slut med jeres magt, for alle mennesker skal dø.«
8 Ja, træd frem, Gud, og døm denne verden, for du har magt over alle folkeslag.
1 Ordret »guder«, men det hebraiske ord »elohim« kan også henvise til mennesker, som repræsenterer Gud og gør hans vilje. I den betydning er det et synonym for »sønner af Gud«. Det samme gælder for 82,6.
2 Mere ordret: »Jeg har sagt: I er guder, og I er alle sønner af den Højeste.« At være »søn af« på hebraisk har den overførte betydning at have samme karakter og handle på samme måde, som den, man er »søn« af. For betydningen af »guder« se noten til vers 1.
© 2018 ERF Medien