Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Menneskets ondskab

1 Til korlederen: En visdomssang af David i mahalat-stil.1
2 Tåberne mener, at Gud ikke findes. De er fordærvede i tanke og handling. Ingen gør det gode, ikke én eneste.
3 Fra himlen ser Gud på menneskene: Er der nogen, der er forstandige? Er der nogen, der søger ham?
4 Nej, alle er faldet fra, forgiftede af synd. Ingen gør noget godt, ikke én eneste.
5 »Fatter de da intet?« siger Gud. »De forsynder sig uden at blinke, og de regner slet ikke med mig.«
6 En dag skal de gribes af rædsel, fyldes af frygt som aldrig før. Gud vil udrydde dem, der angriber hans folk. De bliver slået, fordi Gud har forkastet dem.
7 Gid Gud ville sende sin frelse fra Zion og redde Israels folk. Når Gud griber ind og genrejser sit folk, da bliver der jubel og glæde i Israel.
1 Betydningen af ordet »mahalat« kendes ikke.
© 2018 ERF Medien