Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

1 Gud, tag dig af min sag,1 red mig fra ugudelige mennesker. Frels mig fra falske og onde folk.
2 For du er min tilflugt, Gud! Hvorfor har du forkastet mig? Hvorfor skal jeg plages af mine fjender?
3 Send dit lys og din sandhed, så de kan lede mig frem og føre mig til din bolig, til Zions hellige bjerg.
4 Så vil jeg gå hen til dit alter, Gud, du, som fylder mig med glæde, og dér vil jeg takke dig med harpespil. Oh, Gud, min Gud!
5 Jeg siger til mig selv: »Vær ikke mismodig og nedtrykt. Vent tålmodigt på, at Gud griber ind.« Når Gud har reddet mig, vil jeg synge en takkesang til ham.
1 Denne sang har ingen overskrift og har oprindeligt været en del af den foregående sang.
© 2018 ERF Medien