Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Lovprisning til skabningens Herre

1 En sang af David. Pris Herren, hele himlens hær, for han har al magt og herlighed.
2 Giv Herren den ære, der tilkommer ham, kom til hans trone i tilbedelse.
3 Hans røst runger over de sorte skyer, den Almægtige tordner fra sin himmel.
4 Der er styrke i hans stemme, han taler med umådelig kraft.
5 Hans stemme splintrer de største træer, knækker Libanons stolte cedre.
6 Den får Libanon og Hermon til at hoppe, som var de kalve eller unge tyre.
7 Når Herren taler, springer lynene frem.
8 Hans røst får landet til at skælve, selv Kadeshørkenen begynder at ryste.
9 Hans råb får træerne til at bøje sig, og bladene falder til jorden. Alle i hans helligdom råber: »Giv ære til Gud!«
10 Han hersker over de oprørte vande, han er Konge over alt til evig tid.
11 Han styrker sit folk, velsigner det med fred.
© 2017 ERF Medien