Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Den almægtige Konge

1 En sang af David. Jorden og alt, hvad der er på den, tilhører Herren, hele verden og alle, som bor i den.
2 Han grundlagde jorden på verdenshavene, dens fundament lagde han på havets dyb.
3 Hvem kan stige op på Herrens bjerg? Hvem har lov at gå ind i hans helligdom?
4 De, som har rene motiver og gør det gode, som ikke tilbeder afguder eller sværger falsk.
5 Sådanne mennesker bliver velsignet af Gud og nyder godt af hans trofasthed og godhed.
6 Kun de må komme ind i Herrens nærhed og tilbede Jakobs Gud.
7 Luk de ældgamle døre vidt op, gør plads i byens indgangsport, så den almægtige Konge kan komme ind.
8 Hvem er den almægtige Konge? Det er Herren, som er stærk og mægtig. Det er Herren, som vinder enhver kamp.
9 Luk de ældgamle døre vidt op, gør plads i byens indgangsport, så den almægtige Konge kan komme ind.
10 Hvem er den almægtige Konge? Det er Herren, som styrer alt. Han er den almægtige Konge.
© 2018 ERF Medien