Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Herren er min hyrde

1 En sang af David. Herren er min hyrde, han sørger altid for mig.
2 Han leder mig til grønne enge, og fører mig til det friske vand.
3 Han redder mig, når jeg gør fejl, og viser mig de rette stier, for han er en god og trofast Gud.1
4 Skal jeg end vandre gennem dødsskyggens dal, har jeg dog intet at frygte, for du går ved min side, din kæp og din stav beskytter mig.
5 Du dækker bord for mig for øjnene af mine fjender. Du gør mig til æresgæst og fylder mit bæger til randen.
6 Din godhed og trofaste nåde følger mig livet igennem. Og jeg får lov at bo i dit hus, for evigt og altid.
1 Mere ordret: »for sit navns skyld.« På hebraisk angiver navnet personens væsen og karakter, og her er det Guds godhed og trofasthed som hyrde, der tænkes på.
© 2018 ERF Medien