Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Glæden i Guds nærvær

1 En sang af David. Åh, Gud, beskyt mig, for jeg søger ly hos dig.
2 Du er min Herre, og alt det gode, jeg har oplevet, kommer fra dig.
3 De gudfrygtige i landet er mine helte, og jeg glæder mig over dem.
4 Men de, som tilbeder andre guder, oplever mange sorger. Jeg vil ikke nævne deres guders navne eller være med til at bringe dem ofre.
5 Herre, du opfylder alle mine behov, mit liv er i dine hænder.
6 Du har velsignet mig med et herligt land og givet mig en vidunderlig arv.
7 Jeg vil prise Herren, min Rådgiver, selv om natten vejleder han mig.
8 Jeg stoler altid på Herren. Han står ved min side, så jeg ikke falder.
9 Derfor kan jeg fryde mig og synge glædessange. Også mit legeme er i sikkerhed,
10 for du vil ikke efterlade mig blandt de døde. Du vil ikke lade din hellige tjener gå i forrådnelse.
11 Du har vist mig vejen til livet, hos dig fyldes jeg med glæde, du giver mig den evige herlighed.
© 2018 ERF Medien