Hjælp

Bibelen på hverdagsdansk

Guds folks triumf

1 Halleluja! Syng en ny sang for Herren, pris ham i de gudfrygtiges forsamling.
2 Israel, glæd dig over din Skaber, Jerusalem, bryd ud i takkesang for din konge.
3 Pris ham ved at danse af glæde, lovsyng ham med tamburiner og lyrer.
4 Herren fryder sig over sit folk, han kommer de ydmyge til undsætning.
5 Lad de gudfrygtige fryde sig over sejren, juble af glæde natten igennem.
6 Med lovsang til Gud i hjerte og mund, og et tveægget sværd i hånden,
7 fuldbyrder de Guds dom over nationerne og udfører straffen over de fremmede folkeslag.
8 De lægger fjendernes konger i lænker og stormændene i fodjern.
9 De udfører den dom, der er afsagt, men Guds eget folk vil blive æret. Halleluja!
© 2018 ERF Medien